Sejarah Desa Kancana

      <p style="text-align: justify"><a href="https://www.taktiktuk.ga/wp-content/uploads/2016/01/Desa-Kancana-1.jpg" rel="attachment wp-att-805"><img class="alignnone size-full wp-image-805" src="https://www.taktiktuk.ga/wp-content/uploads/2016/01/Desa-Kancana-1.jpg" alt="Desa Kancana" width="1366" height="768" /></a>Penduduk tempat anu aslina timesir namina <strong>Embah Syeh wali kutub arifin</strong> nami eta teh di saluyukeun sareung kemampuannana. Luhung ku elmu Anu di namian kutub pedah pernah ngalalana nebarkeun agama islam ka sabaraha tempat oge ka sabaraha nagara. <strong>Embah Syeh wali kutub arifin </strong>punya tempat di hiji tempat nu ngagaduhan nami <strong>BATU RONGGENG.</strong></p>

Dinamian Batu ronggeng margi aya tempat paragi tapa tukang ngawih anu tapana lamun palai mahir jeung kasohor dina senina. Malahan mah ti daerah nu sanes sok daratangan ngadon tapa di eta tempat … Nu ayeuna BATU RONGGENG tinggal nagran, da tos teu aya pandudukna(pangeusina) /tos janteun leuwung.. mung tempatna di cakeutkeun sareung tempat patilasan atau makamna Embah Syeh wali kutub arifin …..

Embah Syeh wali kutub arifin waktu nuju jumenengna nagaduhan sobat nu namina :

 1. Embah Tumenggung Jaya Takaria anu asalna ti mataram pikeun panuduh jalan di wilayah eta.
 2. Embah Amir Sarin Hidayatullah anu katelah Embah Buyut Rebo
 3. Embah Buyut Impun

Sareung salian ti etateh meryogikeun deui ulama kanggo wilayah eta, anu asal muasalna teu acan terang di mana tempat sareung katurunan mana nyaeta Anunamina Embah Kiai Mudholim margi renncananaetasepuhteh hoyong nyebarkeun agama islam,.

Embah Syeh wali kutub arifin ngagaduhan ageman anu namina KIDANG KENCANA .

Kasaktian tina KIDANG KENCANA teh… Upami kapendakan ku musuh tiasa leungit sareung tiasa lumpat anu kacida tarikna digikeun teu tiasa ka udag da langsung ngahiang… Beuki lami eta tempat beuki seueur kira kira 40 kulawarga Embah Syeh wali kutub arifin ngagayakeun balagempangan eta tempat supaya di bagi 2 ku sadayana di satujuan.

Lihat juga :  Definisi Selingkuh (Infidelity) Itu Apa?

 

TEMPAT NU KAHIJI , 20 Kaluarga ,

Tempat anu di luluguan ku Embah Tumenggung Jaya Takaria anu gaduh dua kanugalan nyaeta Dugal Asma Wijaya Sareung Asma Wijaya ceunahmah kaanehan Embah Tumenggung Jaya Takaria caritanateh : “ Aya kuda paeh di hiji tempat, eta bugang nateh kacida bau na nepikeun ka teu aya nu Nyangupeun ngurus bugang kuda the nu kacida bauna. Tapi anjeuna

Embah Tumenggung Jaya Takaria nyamgupan ngan eta kuda gaduhpamenta nyaeta sawilayah nu kabauan ku bugang kuda kudu jadi upahna. Saatosna di ijinan kusadaya tuluy di batasan anu dikira kira ayana 1000 bau legana Nuayeuna jadi Pasawahan Tegal.

Kuda paeh the disampeurkeun Ku Embah Tumenggung Jaya Takariangadak ngadak eta kuda jadi hirup tuluy eta kuda ti eta tempat kajadian nepi ka hiji tempat panyancang na eta kuda, Anu nepi ka ayeuna di namian Cilangcang. Kuda eta teh leupas ka tempatparoek atawa rungkunan nu ayana di pasireunCilangcang, tapi etakuda jadi ngaleungit anu aya ngan ukur tapakna nepikaayeuna eta tempat di namian KUDA BATUR.

Pangna di araneun kuda eta teh areuweuh nu apaleun saha nu boga eta kuda.

 

TEMPAT NU KADUA , 20 Kulawarga

Kapalih kidul ti eta tempat ( Batu Ronggeng ) Anu di luluguan Ku Embah Amir Sarin Hidayatullah / Embah Buyut Rebo. Anjeuna gaduh kadugalan jeung kagagahan, Tina eta kakuatan anjeuna nyieun jalan cai , sanajan eta cai bakal ngalewatan ka tempat anu handap tapi eta cai hoyong ka tempat anu luhur.tos nepi kanawaktun dina hiji poe nyaeta poe REBO di mimitian ngagarap cai ku cara ngieun tunggul nepi ka dag-dagan beurang jeung peuting ku hoyong hoyonga eta cai nepi katempat nu di tuju.

Kusabab dag-daganana, Ceuk Paribahasamah : “ Dug Hulu Koleang Nyawa “. Etahawangan teh nepi ka ayeuna di sebut bag-bagan sareung eta cai tiasa dimangfaatkeun ku balarea. Nu ngagarap hawangan nyaeta Embah Amir Sarin Hidayatullah anu nepi kaayeuna Makomna sok di sebut Embah Buyut Rebo atawa Embah Buyut Luhur.

Pangna di sebut embah buyut rebo sabab nga garap eta hawangan poe rebo sareung tanagana saperti kebo. Nu ngagaduhan kebo anu loba. Ari desebat embah buyut luhur nyaetapindah ti tempat anu luhur ka tempat anu handap nyaeta pindah ti batu ronggeng ka hiji tempat anu ayeuna jadi desa kancana. Saatosnya aya cai eta, patempatan janten rame jeung ku ayana hiji ulama nyaeta Embah Kiai Mudholim, anu nyebarkeun agama islam di eta wewengkon bari ngadeugkeun pasantren anu nepi ka ngagaduhan santi anu kacida lobana. Eta santri teh loba ti wewngkon sejen ngadon masantren ti eta tempat. Tapi santri sok bingung mun di taros dimana masantren teh, tah tidinya di ayakeun bala gampang pikeun ngaran eta tempat .

 

Balagembangan eta di luluguan ku :

 • Embah Tumenggung Jaya Takaria anu asalna ti mataram pikeun panuduh jalan di wilayah eta.
 • Embah Amir Sarin Hidayatullah anu katelah Embah Buyut Rebo
 • Embah Buyut Impun
 • Embah Kiai Mudholim sareung Nusanesna.

Hasil Balagempangan nana eta ngaran tempat dicandak tina pusaka Embah Syeh Wali Kutub Arifin Nyaeta KIDANG KENCANA , sareung tina ngaran tempat leuweung nu di bentukna siga kancah nagkub, anu sasakalana tilas nagkubkeun kancah tukang masak ku bungah bungahna meunang dina peperangan. Saatosna di setujuan eta tempat dingaranan KANCANA. Wallahu Alam Kancana Nepi Kaayeuna.

Masuk hanteu na ieu data sajarah Desa Kancana, abdi ngaharaeup keun sumbang pikirna guna nambihan kalengkapan jeung carita supados lebih jelas sareng otentik, mangga pilarian,sebab ieu data teuacan sautuhna, sataun lebih abdi milarian data kebenaran desa kancana hasilna nihil, kusabab abdi (penulis) teutiasa nentukeun asal muasal desa Kancana, data OTENTIK kanggo SEJARAH DESA KANCANA teuacan di temukeun sumber anu pasti , abdi ngaharapkeun sumbang pikirna ti sadaya masarakat Desa Kancana.

Ekspedisi Petualangan TPR 25-02-2015

Desa Kancana Kec. Cikijing Kab. Majalengka ( Kidang Kencana )

“ Bila tidak ada rotan akarpun berguna “

Asep Saepudin (ANDO)

akuasepando

 

 

You May Also Like

About the Author: TakTikTuk